Ekologicky
čistá energia

Košická kotlina patrí k najvýznamnejším geotermálnym lokalitám v strednej Európe.

Zároveň je najperspektívnejšou oblasťou spomedzi dvadsiatich šietich zaujímavých oblastí Slovenska vhodných na využívanie geotermálnej energie. Práve v tomto regióne Geoterm Košice, a.s. vlastní najvýdatnejšie geotermálne vrty na Slovensku.

Po dobudovaní teplovodu v roku 2026 prinesie spoločnosť ekologickú energiu do Teplárne Košice, a.s. (TEKO) a tá ďalej prostredníctvom svojej siete a siete Tepelného hospodárstva Košice, s.r.o. do sedemdesiatosem tisíc domácností druhého najväčšieho slovenského mesta.

Energia z lokálneho, domáceho zdroja

Spoločnosť sa v súčasnosti pripravuje na vybudovanie ďalších troch geotermálnych vrtov. Tie by mali pomôcť regiónu s najväčšou produkciou skleníkových plynov pochádzajúcich z priemyselnej činnosti na Slovensku znížiť emisie CO2.

Štartuje obstarávanie na projektové práce

MH Teplárenský holding koncom augusta odštartoval hľadanie a výber spoločnosti, ktorá zabezpečí projektové práce a inžiniering pre výstavbu diaľkového teplovodu. Víťaz súťaže by...

Dôležitá zmluva reštartovala projekt GeoTermu

GeoTerm Košice, a.s. spolu s vedením spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., ktorý kontroluje Tepláreň Košice podpísali za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva, Karola Galeka dôležitú zmluvu o spolupráci a zmluvu na dodávku...

MH Teplárenský holding a obce budú spolupracovať

Memorandum o spolupráci v oblasti využitia energetického potenciálu geotermálnych vrtov v lokalite Ďurkov pre potreby zásobovania teplom mesta Košice podpísali v piatok spoločnosť MH Teplárenský holding (TH) a starostovia dotknutých obcí Bidovce, Svinica, Olšovany,...

Košické memorandum podporilo projekt Geotermu

Minister hospodárstva Richard Sulík, primátor Košíc Jaroslav Polaček a predseda predstavenstva spoločnosti Geoterm Košice Roland Karkó podpísali v historickej radnici mesta memorandum o spolupráci pri výstavbe a prevádzke zariadení na dodávku gotermálnej energie do...

Geoterm
Košice

— Ekologicky čistá energia
— Zníženie emisií skleníkových plynov
— Stabilný zdroj energie bez ohľadu na počasie
— Energia z lokálneho domáceho zdroja
— Cena bez nepredvídateľných výkyvov

 

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu