Ekologicky
čistá energia

Košická kotlina patrí k najvýznamnejším geotermálnym lokalitám v strednej Európe.

Zároveň je najperspektívnejšou oblasťou spomedzi dvadsiatich šietich zaujímavých oblastí Slovenska vhodných na využívanie geotermálnej energie. Práve v tomto regióne Geoterm Košice, a.s. vlastní najvýdatnejšie geotermálne vrty na Slovensku.

Po dobudovaní teplovodu v roku 2026 prinesie spoločnosť ekologickú energiu do Teplárne Košice, a.s. (TEKO) a tá ďalej prostredníctvom svojej siete a siete Tepelného hospodárstva Košice, s.r.o. do sedemdesiatosem tisíc domácností druhého najväčšieho slovenského mesta.

Energia z lokálneho, domáceho zdroja

Spoločnosť sa v súčasnosti pripravuje na vybudovanie ďalších troch geotermálnych vrtov. Tie by mali pomôcť regiónu s najväčšou produkciou skleníkových plynov pochádzajúcich z priemyselnej činnosti na Slovensku znížiť emisie CO2.

Geoterm Košice dostal možnosť čerpať eurofondy

Výzvu na čerpanie Eurofondov – „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“ vo výške 56,185 miliónov eur vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja...

Projekt Geotermu Košice sa stal „Významnou investíciou“

Vláda SR na svojom riadnom rokovaní schválila návrh na vydanie osvedčenia o Významnej investícii pre investičný projekt "Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline". Vláda SR tak oficiálne rozhodla, že projekt je vo verejnom záujme. Za strategické územia...

Návšteva ministra hospodárstva v lokalite geotermálnych vrtov

Areál geotermálnych vrtov spoločnosti Geoterm Košice, a.s. navštívil počas svojej pracovnej cesty na východe Slovenska v prvý augustový deň Minister hospodárstva SR, Peter Dovhun spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva, Petrom Švecom. Spoločne so...

Geoterm Košice sa stanú národnou prioritou

Komisia pri monitorovacom výbore Programu Slovensko pre Fond na spravodlivú transformáciu rozhodla o návrhu ministra investícií Petra Balíka, že využitie geotermálnej energie pre Košice sa stáva národnou prioritou. Projekt z eurofondov tak môže získať až 56,1 miliónov...

Geoterm
Košice

— Ekologicky čistá energia
— Zníženie emisií skleníkových plynov
— Stabilný zdroj energie bez ohľadu na počasie
— Energia z lokálneho domáceho zdroja
— Cena bez nepredvídateľných výkyvov

 

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu