Ekologicky
čistá energia

Košická kotlina patrí k najvýznamnejším geotermálnym lokalitám v strednej Európe.

Zároveň je najperspektívnejšou oblasťou spomedzi dvadsiatich šietich zaujímavých oblastí Slovenska vhodných na využívanie geotermálnej energie. Práve v tomto regióne Geoterm Košice, a.s. vlastní najvýdatnejšie geotermálne vrty na Slovensku.

Po dobudovaní teplovodu v roku 2026 prinesie spoločnosť ekologickú energiu do Teplárne Košice, a.s. (TEKO) a tá ďalej prostredníctvom svojej siete a siete Tepelného hospodárstva Košice, s.r.o. do sedemdesiatosem tisíc domácností druhého najväčšieho slovenského mesta.

Energia z lokálneho, domáceho zdroja

Spoločnosť sa v súčasnosti pripravuje na vybudovanie ďalších troch geotermálnych vrtov. Tie by mali pomôcť regiónu s najväčšou produkciou skleníkových plynov pochádzajúcich z priemyselnej činnosti na Slovensku znížiť emisie CO2.

Geoterm KOŠICE vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Spoločnosť Geoterm KOŠICE vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na vybudovanie vysokonapäťovej prípojky a trafostanice pre pripravované stredisko geotermálnych vrtov v lokalite...

Geoterm Košice dostal možnosť čerpať eurofondy

Výzvu na čerpanie Eurofondov – „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“ vo výške 56,185 miliónov eur vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Výzva je financovaná z Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej len...

Projekt Geotermu Košice sa stal „Významnou investíciou“

Vláda SR na svojom riadnom rokovaní schválila návrh na vydanie osvedčenia o Významnej investícii pre investičný projekt "Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline". Vláda SR tak oficiálne rozhodla, že projekt je vo verejnom záujme. Za strategické územia...

Geoterm
Košice

— Ekologicky čistá energia
— Zníženie emisií skleníkových plynov
— Stabilný zdroj energie bez ohľadu na počasie
— Energia z lokálneho domáceho zdroja
— Cena bez nepredvídateľných výkyvov

 

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu