Skúška potvrdila funkčnosť vrtov a vysoký tepelno-energetický potenciál

16. 2. 2016 | Aktuality

Rozsiahla hydrodynamická skúška potvrdila funkčnosť vrtov a vysoký tepelno-energetický potenciál hydrogeotermálnej štruktúry Ďurkov v plnom rozsahu. Z vrtu GTD-2 je možné dlhodobo a stabilne exploatovať geotermálnu vodu s teplotou 135°C pri prietoku 55 l/s voľným prelivom, za podmienky reinjektovania všetkej vyťaženej vody a plynov naspäť do ložiska.

Testovaný inhibítor sa ukázal byť plne funkčný a využiteľný v dlhodobej prevádzke. Hydrodynamická skúška bola úspešne uskutočnená v pôvodne plánovanom rozsahu. Spoločnosť získala všetky potrebné fyzikálne a technické údaje pre ďalší postup projektu využitia geotermálnej energie v Košickej kotline.

predchádzajúca / ďalšia aktualita

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu