Reštart projektu zásobovania Košíc teplom z geotermálneho zdroja

15. 7. 2020 | Aktuality

Predstavitelia spoločností Geoterm Košice, a.s. a Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) začali rokovania o reštartovaní projektu zásobovania druhého najväčšieho slovenského mesta teplom z geotermálneho zdroja. Výsledkom rozhovorov by mali byť konkrétne očakávania TEKO nie len čo sa týka množstva dodávanej energie, ale aj ekonomický model pre dlhodobo udržateľný a oboma firmami vzájomne akceptovateľný finančný model nákupu bezuhlíkovej geotermálnej energie.

TEKO prejavilo záujem vybudovať teplovod z ťažobného priestoru geotermálneho zdroja Ďurkov, čo spoločnosť Geoterm Košice akceptovala a zároveň ponúkla previesť pre tepláreň všetky doterajšie práce a povolenia na pripravovanom teplovode, ktoré za roky príprav spoločnosť získala.

predchádzajúca / ďalšia aktualita

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu