Podpora z Fondu na spravodlivú transformáciu EU

3. 10. 2021 | Aktuality

Geoterm Košice sa uchádza o podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu EÚ. Spoločnosť poskytla všetky potrebné údaje, pre zaradenie rozšírenia geotermálneho zdroja v lokalite Ďurkov do zásobníka projektov, ktoré pre tento fond zbiera Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Práve Fond na spravodlivú transformáciu by kľúčovým nástrojom pre riešenie dôsledkov prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo, ktorý pomôže ekologicky zaťaženým regiónom.

predchádzajúca / ďalšia aktualita

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu