Košické memorandum podporilo projekt Geotermu

29. 10. 2021 | Aktuality

Minister hospodárstva Richard Sulík, primátor Košíc Jaroslav Polaček a predseda predstavenstva spoločnosti Geoterm Košice Roland Karkó podpísali v historickej radnici mesta memorandum o spolupráci pri výstavbe a prevádzke zariadení na dodávku gotermálnej energie do mesta.

Všetci účastníci podpísaného memoranda sa zaviazali vyvinúť spoločné úsilie pri výstavbe teplovodu a nových geotermálnych, hĺbkových vrtov. Zároveň sa budú snažiť dosiahnuť financovanie tohto projektu z európskych zdrojov. Prioritou je získať prostriedky z Fondu spravodlivej transformácie, ktorý prostredníctvom finančných zdrojov z EÚ chce pomáhať ekologicky zaťaženým regiónom s prechodom ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu.

Pri očakávanom začiatku dodávok geotermálnej energie do mesta by mohol získať najväčší producent tepla v Košiciach – Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) pre svoju produkciu až 20 percent zelenej energie bez emisií skleníkových plynov. Po roku 2026 by sa tak mal stať systém centrálneho zásobovania tepla v druhom najväčšom slovenskom meste ekologickejším a ekonomickejším.

predchádzajúca / ďalšia aktualita

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu