Štartuje obstarávanie na projektové práce

14. 9. 2022 | Aktuality

MH Teplárenský holding koncom augusta odštartoval hľadanie a výber spoločnosti, ktorá zabezpečí projektové práce a inžiniering pre výstavbu diaľkového teplovodu. Víťaz súťaže by mal dopracovať a aktualizovať projektovú dokumentáciu, podľa ktorej sa budú môcť žiadať všetky potrebné povolenia na stavbu, ale dodať by mal podklady potrebné aj na výber zhotoviteľa stavby.

Teplovod by mal technicky prepojiť geotermálne vrty vo vlastníctve spoločnosti GeoTerm, a.s. s teplárňou v Košiciach, ktorá zaisťuje dodávky tepla pre druhé najväčšie slovenské mesto. Predpokladaná cena zákazky je 1,65 mil. Eur.

Záujemcovia o túto zákazku by mali svoje ponuky predložiť do 26. septembra 2022.

Detaily oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania si možno tu.

predchádzajúca / ďalšia aktualita

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu