Návšteva ministra hospodárstva v lokalite geotermálnych vrtov

1. 8. 2023 | Aktuality

Areál geotermálnych vrtov spoločnosti Geoterm Košice, a.s. navštívil počas svojej pracovnej cesty na východe Slovenska v prvý augustový deň Minister hospodárstva SR, Peter Dovhun spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva, Petrom Švecom.

Spoločne so zástupcami partnerskej oragnizácie MH Teplárenský holding, a.s., ktorí by mali z tejto lokality odoberať ekologické teplo, si prezreli doteraz vybudované geologické diela, priestor v ktorom sa robili čerpacie skúšky aj plochy, na ktorých sa pripravujú ďalšie tri geotermálne vrty.

Návšteva vrcholových predstaviteľov Ministerstva hospodárstva v lokalite Svinica-Ďurkov bola dôležitá aj preto, že ešte v auguste tohto roku sa Ministerstvo hoposdárstva SR pripravuje predložiť na rokovanie Vlády SR žiadosť o získanie osvedčenia významnej investície pre celý projekt dodávky geotermálnej energie pre Košice. Bude to nie len potvrdenie, že tento projekt je vo verejnom záujme, ale zároveň stavbe posyktne osobitný právny režim pre rôzne administratívne procesy.

predchádzajúca / ďalšia aktualita

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu