Projekt Geotermu Košice sa stal „Významnou investíciou“

23. 8. 2023 | Aktuality

Vláda SR na svojom riadnom rokovaní schválila návrh na vydanie osvedčenia o Významnej investícii pre investičný projekt „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“. Vláda SR tak oficiálne rozhodla, že projekt je vo verejnom záujme.

Za strategické územia potrebné pre projekt boli označené plochy, ktoré sa nachádzajú v katastrálnych územiach Olšovany, Košická Polianka, Bidovce, Svinica a Ďurkov, okres Košice-okolie a v katastrálnych územiach Krásna, Južné mesto, Jazero a Vyšné Opátske, okres Košice IV. Celkovo ide o označené plochy viac ako 670 hektárov, ktoré sú potrebné pre realizáciu projektu, najmä privádzača tepla do teplárne v Košiciach z lokality geotermálnych vrtov.

Oficiálny štatút Významnej investície, o ktorý Vládu SR požiadal MH Teplárenský holding, ako jeden z partnerov geotermálneho projektu pomôže realizátorom pri nevyhnutných administratívnych procesoch v prípravnej fáze projektu. Napríklad aj pri usporiadaní vlastníckych vzťahov a vecných práv k pozemkom na dotknutej trase teplovodu či plochách nevyhnutných pre nové geotermálne vrty.

predchádzajúca / ďalšia aktualita

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu