Geoterm Košice dostal možnosť čerpať eurofondy

16. 10. 2023 | Aktuality

Výzvu na čerpanie Eurofondov – „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“ vo výške 56,185 miliónov eur vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Výzva je financovaná z Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“), ktorý má za cieľ podporiť projekty, ktoré pomôžu vybraným územiam riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky spojené s prechodom na klimatickú neutralitu.

Výzva je smerovaná pre spoločnosti Geoterm Košice, a.s. a MH Teplárenský holding, a.s.

Zverejnená výzva

predchádzajúca / ďalšia aktualita

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu