Rozsiahla hydrodynamická skúška potvrdila funkčnosť vrtov a vysoký tepelno-energetický potenciál hydrogeotermálnej štruktúry Ďurkov v plnom rozsahu. Z vrtu GTD-2 je možné dlhodobo a stabilne...

prečítajte si viac