Naša Vízia

Teplo z geotermálneho zdroja sa začne v Košiciach používať v roku 2026.

Od roku 2030 sa dodávka energie do Košíc zdvojnásobí. V tomto čase už budú vybudované ďalšie tri hĺbkové vrty na ťažbu a zatláčanie geotermálnej vody.

Očakávaný dodávaný výkon geotermálneho zdroja:

2026 — 15 MW
2027 — 23 MW
2030 — 30 MW

Dovtedy bude treba vybudovať:

  • približne 20 kilometrov teplovodu spájajúceho geotermálne vrty a TEKO,
  • odovzdávaciu stanicu, kde sa geotermálna energia odovzdá prevádzkovému médiu, ktoré tepelnú energiu dopraví do Košíc,
  • dispečing na riadenia prevádzky,
  • dochladzovací systém, ktorý zaistí, aby sa geotermálna voda mohla zatlačiť nazad do podzemia.

 

V blízkom okruhu od geotermálnych vrtov v Ďurkove neďaleko Košíc sa nachádzajú veľkí priemyselní znečisťovatelia ovzdušia s výrazným dopadom na ekológiu krajiny.

Do prvej desiatky najväčších emitentov CO2 na Slovensku patria napríklad spoločnosti US Steel, s.r.o, Ferroenergy, s.r.o., či Cementáreň Turňa nad Bodvou.

Z celkového množstva vyprodukovaného CO2 v priemysle a energetike na Slovensku v roku 2019 (19,785 miliónov ton) takmer 47 percent bolo vyprodukovaných v okruhu do päťdesiatich kilometrov od geotermálnych vrtov v Ďurkove.

Najväčší emitenti do 50 kilometrov v roku 2019, podľa veľkosti produkcie CO2

— U.S. Steel, s.r.o.
— Ferroenergy, s.r.o.
— Carmeuse Slovakia, s.r.o.
— Cementáreň Turňa nad Bodvou.

— CRH Slovensko, a.s.
— Tepláreň Košice (TEKO), a.s.
— Slovenské elektrárne, a.s. Elektráreň Vojany
— Bukóza Energo + Bukocel, a.s.

Ďurkovsko–svinická hydrogeotermálna štruktúra zaberá plochu približne 33,6 km2

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu