Geoterm KOŠICE vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na technologické zariadenie pre realizáciu hydrodynamickej skúšky vrtov

15. 3. 2024

Geoterm Košice, a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na technologické zariadenie pre realizáciu hydrodynamickej skúšky vrtov GTD-1, GTD-2, GTD-3.

Detaily súťaže sú zverejnené na stránke: https://geoterm.eranet.sk/

Lehota na prihlásenie do súťaže je do 8. apríla 2024 o 14,00 hod. Predpokladaný termín začatia práce je 1. augusta 2024.

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu