Geoterm KOŠICE vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž – VN prípojka

12. 2. 2024

Spoločnosť Geoterm KOŠICE vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na vybudovanie vysokonapäťovej prípojky a trafostanice pre pripravované stredisko geotermálnych vrtov v lokalite Svinica-Ďurkov.

Záujemcovia môžu získať detaily súťaže na webovaj lokalite: https://geoterm.eranet.sk/#/tenders

Uzávierka predkladania ponúk bude 4. marca 2024 o 14.00 hod.

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu