Geoterm KOŠICE vyhlasuje súťaž na zakázku – vrty

26. 2. 2024

Geoterm KOŠICE, a.s. vyhlasuje súťaž na zakázku „Realizácia geotermálnych vrtov GTD-4, GTD-5 a GTD-6“.

Detaily súťaže sú zverejnené na stránke – https://geoterm.eranet.sk/

Tri geotermálne vrty budú realizované v katastri obce Svinica, v okrese Košice-okolie. Predpokladaná hodnota zakázky je 22,92 miliónov EUR bez DPH. Spoločnosť, ktorá zákazku získa, by vrty mala zrealizovať do dvestopäťdesiatich dní od zahájenia prác.

Uzávierka predkladania ponúk bude 26. apríla 2024 o 14.00 hod.

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu