Geotermál
na Slovensku

Na Slovensku geológovia vytypovali 26 oblastí, zaujímavých pre využívanie geotermálnej energie.

Geotermálne zdroje v energetike

Doposiaľ sa v krajine zaevidovalo približne stopäťdesiat geotermálnych zdrojov – vrtov, či voľne vytekajúcich prameňov.

Sereď

Mesto Sereď vybudovalo 1,8 kilometra hlboký geotermálny vrt v roku 2010. Vodu s teplotou 66 stupňov celzia používa na vykurovanie takmer tisícky bytových jednotiek, školu, kultúrny dom, gymnázium.

Geotermálny zdroj pokrýva až 45 percent tepla spotrebovaného v roku, mestským obvodom pripojeným na blokovú kotolňu, kde je vyvedený geotermálny zdroj. Podľa prepočtov, v Seredi usporia týmto zdrojom vyše 540 tisíc metrov kubických zemného plynu ročne.

Web

Galanta

Galantaterm je jednou z prvých spoločností na Slovensku, v ktorej sa geotermálna energia používa na výrobu teplej úžitkovej vody a vykurovanie približne tisíc štyristo bytov prostredníctvom centrálneho zásobovania teplom na sídlisku Sever, pre miestnu školu a Nemocnicu s poliklinikou v Galante. Z dvoch vrtov s hĺbkou približne dvetisíc sto metrov sa čerpá voda s teplotou 78 stupňov celzia.

Web

Šaľa

V Šali pre vykurovanie používajú 1,8 kilometra hĺbkový vrt s vodou teplou 70 stupňov celzia. Geotermálnou energiou sa vyrába takmer tretina z celkovej ročnej výroby tepla v hlavnej plynovej kotolni. Geotermálna energia v kombinácií s tepelným čerpadlom predstavuje základný zdroj tepla pracujúci v maximálnej možnej miere počas celého roka.

Pôvodné plynové kotle predstavujú iba špičkový zdroj tepla, alebo v prípade potreby záložný zdroj. Ekologický zdroj energie usporí ročne asi 843 tisíc metrov kubického zemného plynu a zároveň zníži vypúšťané emisie CO2 do ovzdušia o 1 662 ton ročne.

Web

Veľký Meder

Veľký Meder dlhodobo využíva dva geotermálne zdroje pre svoje termálne kúpalisko. Okrem plnenia bazénov termálnou vodou ich využíva mesto aj na energetické účely, pre vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody na kúpalisku. V roku 2015 vyvŕtali v meste ďalší vrt, hlboký takmer 2,5 kilometra, ktorý slúži pre zásobovanie energiou v rámci centrálneho zásobovanie teplom v meste.

Voda s teplotou na ústí vrtu 92 stupňov celzia odovzdáva energiu pre vykurovanie bytov, ale aj školy, detského domova, kultúrneho strediska, polikliniky, škôlky. Energetický projekt tak pomôže usporiť asi jeden milión kubíkov zemného plynu a vyrobí 84 percent z ročnej produkcie centrálnej teplárne v meste.

Web

Podhájska

Pôvodný geotermálny vrt z roku 1973 s vodou teplou 82 stupňov celzia, ktorý zásobuje okrem termálneho kúpaliska aj skleníkové hospodárstvo bol doplnený v roku 1986 o reinjektážny vrt. Ten slúži na to, aby sa geotermálna voda mohla vracať nazad do podzemia. Momentálne sa využíva reinjektážny vrt iba čiastočne pre potreby dvojhektárového skleníkového hospodárstva.

Podhájska je zatiaľ jediný geotermálny energetický projekt s funkčnou reinjektážou vyťaženej geotermálnej vody na Slovensku.

Web

Termálne
kúpaliská

— Thermal park Bešeňová

— Meander Park Oravice, Dolný Kubín

— Aquapark Tatralandia – Liptovský Mikuláš

— Termálne kúpalisko – Vrbov

— AquaCity Poprad

— AQUATHERMAL Senec

— Vadas Thermal Resort Štúrovo

— Termálne kúpalisko – Veľký Meder

— Termal park Šírava – Kaluža

— Termálne kúpalisko – Nové Zámky

— Termálne kúpalisko – Kováčová

— Termálne kúpalisko – Komárno

— Termálne kúpalisko – Dunajská Streda

— Termálne kúpalisko Horné Saliby

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu