MH Teplárenský holding a obce budú spolupracovať

25. 3. 2022 | Aktuality

Memorandum o spolupráci v oblasti využitia energetického potenciálu geotermálnych vrtov v lokalite Ďurkov pre potreby zásobovania teplom mesta Košice podpísali v piatok spoločnosť MH Teplárenský holding (TH) a starostovia dotknutých obcí Bidovce, Svinica, Olšovany, Košická Polianka a Ďurkov. Potvrdili tým svoj záujem o vzájomnú spoluprácu pri výstavbe zariadení umožňujúcich ťažbu geotermálnej vody a jej následné využitie na výrobu a prepravu do sústavy centralizovaného zásobovania teplom.

Ako za dotknuté obce uviedol starosta Ďurkova Ondrej Valik, pri tvorbe územného plánu obcí brali ohľad na plánovaný teplovod. Pripustil, že za uplynulých 25 rokov mohlo dôjsť k menším odchýlkam, ktoré bude potrebné riešiť. Obyvatelia podľa jeho slov vnímajú projekt pozitívne napriek tomu, že nebudú mať prostredníctvom neho zabezpečené vykurovanie. Obce vidia prínos najmä vo využití odpadového tepla. „Napríklad skleníkové hospodárstvo, zrýchlený chov rýb, možno balneo stredisko.

Vykurovať takzvaným geotermálnym teplom by po zrealizovaní projektu mohla približne pätina košických domácností. Išlo by o 100-percentný obnoviteľný zdroj energie bez emisie skleníkových plynov. Pri plnom výkone 30 MW a dodávke tepla 170 GWh by bola odhadovaná úspora produkcie emisií 50.000 ton CO2 ročne a úspora v spotrebe primárnych energií 186.000 MWh. Podľa MH TH je okrem iného prínosom aj to, že ide o lokálny zdroj energie, ktorý je nezávislý od medzinárodnej situácie a konfliktov.

predchádzajúca / ďalšia aktualita

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu