Dôležitá zmluva reštartovala projekt GeoTermu

30. 6. 2022 | Aktuality

GeoTerm Košice, a.s. spolu s vedením spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., ktorý kontroluje Tepláreň Košice podpísali za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva, Karola Galeka dôležitú zmluvu o spolupráci a zmluvu na dodávku geotermálnej energie.

V týchto dôležitých dokumentoch sa obe spoločnosti zaväzujú podniknúť kroky preto, aby Tepláreň Košice mohla od roku 2026 začať využívať geotermálny zdroj v lokalite obce Ďurkov. Podľa dohody by zdroj mal dodávať výkon 30 MW. Do roku 2026 MH Teplárenský holding sa zaviazal postaviť, s prispením fondov Európskej únie, teplovod dlhý približne 20 km. Nový teplovod bude svojimi parametrami pripravený pre výkon geotermálnych zdrojov až do výšky 100 MW. GeoTerm totiž disponuje v línii pripravovaného teplovodu s ďalším územím, kde sa nachádzajú dobré podmienky pre vyvŕtanie ďalších geotermálnych vrtov.

GeoTerm Košice sa v dohode zaviazal k súčasným trom geotermálnym hĺbkovým vrtom pridať do roku 2026 ďalšie tri nové.

„Po dobudovaní košický projekt bude predstavovať najväčší geotermálny projekt na Slovensku využívaný na energetické účely,“ hovorí predseda predstavenstva GeoTerm Košice, Roland Karkó.

Okrem využívania tepla pre energetické účely na vykurovanie mesta Košice bude príležitosť aj pre ďalšie podnikateľské subjekty využívať teplo z geotermálneho zdroja na trase pripravovaného teplovodu. Napríklad pre využívanie v poľnohospodárstve, alebo na rekreačné účely.

predchádzajúca / ďalšia aktualita

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu