Projekty zabezpečí spoločnosť Econs Energy

10. 12. 2022 | Aktuality

MH Teplárenský holding vybralo spoločnosť Econs Energy, a.s. Košice, aby
zabezpečila projektové práce a inžiniering pre výstavbu diaľkového teplovodu a
geotoremálneho strediska pripravovaného najväčšieho slovenského geotermálneho
projektu – Geoterm Košice.

Hodnota dodaných projektových prác a inžinieringu by mala dosiahnuť 1,8 mil.
eur bez DPH.

Econs Energy dodá projektovú dokumentáciu v stave, že sa podľa nej bude môcť
vyberať zhotoviteľ stavby. Okrem samotného teplovodu, aktualizácie jeho trasy,
napojenia do systému centrálneho zásobovania tepla v Košiciach, dodávateľ zaistí
aj projekty pre geotermálne stredisko Ďurkov a prečerpávaciu stanicu a
geotermálne stredisko Olšovany.

Pri príprave tendrovej dokumentácie pre geotermálne stredisko Svinica-Ďurkov, ako pri predrealizačnej príprave samotných geotermálnych vrtov bude so spoločnosťou Econs Energy spolupracovať Slovgeoterm, a.s. Bratislava.

predchádzajúca / ďalšia aktualita

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu