Premiér navštívil budúceho odberateľa geoermálneho tepla

21. 6. 2023 | Aktuality

Poverený premiér Ľudovít Ódor pri svojej pracovnej ceste Košíc navšívil budúceho odberateľa tepla dodávaného spoločnosťou Geoterm Košice, a.s., závod tepláreň Košice, zo skupiny MH Teplárenský holding, a.s. Po prehliadke závodu, ktorý by sa mal stať najväčším „spracovateľom“ geotermálnej energie na Slovensku sa pozitívne vyjadril o pripravovanom rozšírení počtu hĺbkových zdrojov geotermálnej energie v lokalite Svinica – Ďurkov a príprave nového diaľkového teplovodu, ktorý bude transportovať ekologickú energiu pre vykurovanie druhého najväčšieho slovenského mesta.

„Myslím si, že projekt je veľmi dobre pripravený a rovnako je vláda pripravená pomôcť tomuto projektu,“ povedal poverený premiér Vlády SR Ľudovít Ódor po prehliadkej košickej teplárne.

predchádzajúca / ďalšia aktualita

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu