Geoterm Košice sa stanú národnou prioritou

12. 7. 2023 | Aktuality

Komisia pri monitorovacom výbore Programu Slovensko pre Fond na spravodlivú transformáciu rozhodla o návrhu ministra investícií Petra Balíka, že využitie geotermálnej energie pre Košice sa stáva národnou prioritou.

Projekt z eurofondov tak môže získať až 56,1 miliónov eur, z celkových očakávaných nákladov pri dokončení diela, ktoré by mali dosiahnuť 88 miliónov eur.

Podľa rozhodnutia komisie, by projekt mal dostať status Národného projektu a v najbližších týždňoch by mala byť vyhlásená výzva na čerpanie eurofondov, ktorá by mala projekt zásobovania Košíc ekologickým teplom zdynamizovať tak, aby prvá energia z geotermálnych vrtov mohla začať prúdiť do mesta z lokality Svinica-Ďurkov už v roku 2026.

„Dnes, keď ľudí trápia rastúce ceny energií, prichádzame s konkrétnym riešením, ktoré je strategické a ekologické. Výrazne obmedzíme spaľovanie fosílnych palív a domácnosti v Košiciach budú mať teplo z neďalekého geotermálneho vrtu. Slovensko musí vo väčšej miere využívať svoje prírodné energetické zdroje a posilňovať tak svoju energetickú sebestačnosť. Košický projekt ide presne v tomto duchu, aby ľudia mali stabilné a cenovo dostupné dodávky tepla,“zdôraznil minister Balík.

predchádzajúca / ďalšia aktualita

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu